Manila Masters
Ruben Figueiredo
  • Merc1lezz
  • Equipa Atual ORO Esports R6 Team
  • Idade
  • Ingame Role ENTRY

Bio